ZAKRES PRAC: Przy ul. Kilińskiego 31 powstały warsztaty w których uczniowie mogą uczyć się praktycznej nauki zawodu: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik spedytor, technik logistyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik lotniczy. Przy ul. Grota Roweckiego 66 powstały z kolei warsztaty dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno-reklamowej: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, technik ekonomista i technik organizacji reklamy, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DO KIEDY: Styczeń 2021

KOSZT: 13,2 mln zł.

  • 29
  • maja 2023Poniedziałek
Imieniny: Maksymina, Teodor, Bogusława, Maksymin, Ermentruda
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 20oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka