WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Urząd Miejski w Sosnowcu,

ul. 3 Maja 33, III piętro

tel. (32) 296-23-01

e-mail: wps@um.sosnowiec.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z organizacją, koordynacją i nadzorem nad systemem polityki społecznej w Mieście, a w szczególności:

1. Analiza potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia.
2. Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie Miasta.
3. Współpraca w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz miejskich programów społecznych – nadzór nad ich realizacją.
4. Kreowanie nowych rozwiązań na rzecz polepszania jakości usług w obszarze polityki społecznej.
5. Współpraca w zakresie wypracowania standardów usług w obszarze polityki społecznej.
6. Opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów z zakresu polityki społecznej.
7. Współpraca w wykonywaniu zadań, wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
8. Koordynacja działań dot. pomocy cudzoziemcom i repatriantom.
9. Prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych wykonujących zadania należące do kompetencji przypisanych Wydziałowi, w tym realizacja zadań związanych z nadzorem i koordynacją ich działalności.
 

  • 8
  • lutego 2023Środa
Imieniny: Elfryda, Hieronim, Ampeliusz, Gabriela, Sebastian
Pogoda:
  • -4oCTeraz
  • -1oCJutro
  • -0oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka