RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala- Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2020

DOFINANSOWANIE: 993 754,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 932 886,10 PLN

Projekt przewiduje przebudowę ul. Gabrieli Zapolskiej na odcinku 182 m. W ramach zadania przewidziano prace związane z budową i przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej, a także przebudową infrastruktury kolidującej. Przebudowie podlegać będą także chodniki oraz przejścia dla pieszych. Utworzone zostaną także dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż jezdni.

Realizacja zadania przyczyni się do udrożnienia i poprawy bezpieczeństwa i komfortu komunikacji w rejonie ulicy zwłaszcza w zakresie dojazdu do Centrum Pediatrii. Zwiększone zostanie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i poprawiony zostanie stan infrastruktury drogowej w Sosnowcu.

  • 8
  • grudnia 2022Czwartek
Imieniny: Maria, Narcyza, Apollo, Boguwola
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 1oCJutro
  • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka