RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa ulicy Małachowskiego

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOFINANSOWANIE: 700 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 955 700,00 PLN

Inwestycja związana jest z przebudową ul. Stanisława Małachowskiego na długości ok. 447 m. W ramach zadania przewidziano roboty związane z przebudową i zmianą organizacji ruchu na ul. S. Małachowskiego oraz dróg bocznych: ul. Targowej na odcinku ok 175 m, ul. Kościelnej na odcinku ok 72 m. Zadanie obejmuje kompleksowe roboty obejmujące m.in. modernizację kanalizacji deszczowej, zmianę aranżacji zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i roślin, przygotowanie infrastruktury pod punkty gastronomiczne/ogródki wraz z zasilaniem w energię elektryczną, modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego uwzględniając elementy iluminacji świetlnej, a także rozbudowę monitoringu miejskiego. W ramach zadania realizowane będą także wszelkie prace związane z konieczną przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu

  • 8
  • grudnia 2022Czwartek
Imieniny: Maria, Narcyza, Apollo, Boguwola
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 2oCJutro
  • 1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka