FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi - droga powiatowa

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 2020

DOFINANSOWANIE: 2 959 024,10 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 381 786,03 PLN

Projekt przewiduje przebudowę ul. Kukułek na odcinku 1688 m. W ramach zadania przewidziano prace związane z budową i przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej, a także przebudową infrastruktury kolidującej. Przebudowie podlegać będą także chodniki oraz przejścia dla pieszych. Utworzone zostaną także dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż jezdni.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zwiększy także dostępność okolicznych terenów poprawiając komfort komunikacji tej części Gminy.

  • 9
  • grudnia 2022Piątek
Imieniny: Wielisława, Leokadia, Waleria, Joachim, Delfina
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 1oCJutro
  • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka