Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca

Komunikaty:

 

Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca – X KADENCJA

Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca to organ powołany w 2000 roku przez Radę Miejską. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie młodzieży przed władzami miasta poprzez reagowanie na jej konkretne potrzeby.

Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią – jest organem apolitycznym. Sosnowiecka MRM jest zrzeszona w Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – organizacji skupiającej najlepiej funkcjonujące młodzieżowe samorządy miast, gmin i powiatów i będącej forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Młodzieżowa Rada pomaga młodym ludziom uczestniczyć w życiu kulturalnym i politycznym Sosnowca. W przeciągu kilku lat działania MRMS zorganizowała wiele różnorodnych tematycznie debat i konferencji, na których młodzi ludzie wymieniali poglądy i uczyli się reguł dyskutowania.

Członkowie MRMS wybierani są w demokratycznych wyborach przez uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Kadencja młodych radnych trwa 2 lata. Na początku każdej kadencji Rada wybiera spośród swoich członków zarząd (prezydium), w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz oraz rzecznik.

Z ramienia Prezydenta Miasta opiekunem Rady jest Michał Mercik, Pełnomocnik Prezydenta ds.Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

 

  • 24
  • lipca 2024Środa
Imieniny: Olga, Antoni, Kinga, Wojciecha, Kunegunda
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 22oCJutro
  • 25oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka